CAO-PO geactualiseerd

 CAO-PO geactualiseerd

De tekst van de cao primair onderwijs, de cao-po, is nog van kracht tot 1 augustus 2008. Nadat de tekst van deze cao in 2006 werd vastgesteld, is er nog een aantal rectificaties geweest. Deze zijn inmiddels verwerkt in de totaaltekst. De voorbereidingen voor het overleg over de cao die moet gaan gelden na 1 augustus 2008 zijn al enige tijd in volle gang. Complicerende factoren daarbij zijn de uitwerking van het actieplan LeerKracht van minister Plasterk – waarover het overleg waarschijnlijk begin mei is afgerond – en het overleg over de decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden. Deze decentralisatie is voorzien in 2009. De AVS houdt u op de hoogte.

         
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.