Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de nieuwe afspraken die zijn gemaakt over de BAPO-rechten.

In het onderhandelaarsakkoord over de CAO-PO is het volgende afgesproken:

Het BAPO-verlof (bevordering arbeidsparticipatie ouderen) is gehandhaafd voor werknemers van 52 tot 65 jaar, waarbij de afspraken over het feitelijk werken van 50% per week uit de onderwijscao, de CAO PO/VO, zijn verwerkt. Alle werknemers die op 1 augustus 2006 52 jaar of ouder zijn behouden de huidige spaarvariant van de BAPO . Voor werknemers die op 1 augustus 2006 jonger dan 52 jaar zijn geldt dat zij, wanneer zij eenmaal BAPO-gerechtigd zijn, het BAPO-verlof van de eerste drie jaren (52- t/m 54 jarige leeftijd van de werknemer) kunnen sparen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws