CAO PO 2022–2023 definitief vastgesteld

De sociale partners, PO-Raad en de vakbonden, waaronder de AVS, hebben het cao-akkoord en de CAO PO 2022 – 2023 ondertekend op donderdag 14 juli 2022.
De looptijd van de nieuwe CAO PO is van 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023.

Maar liefst 96 procent van de AVS-leden heeft vóór het nieuwe akkoord CAO PO 2022-2023 gestemd. In dit onderhandelaarsakkoord hebben sociale partners, waaronder de AVS, ingestemd met een loonstijging van 4,75 procent per 1 juli 2022 en een eenmalige uitkering van 500 euro (naar rato van de werktijdfactor) voor al het onderwijspersoneel in het basisonderwijs.
Ook zijn er afspraken gemaakt over professionalisering en een nieuwe ouderschapsverlofregeling.

De volledige tekst wordt nog uitgewerkt en zal z.s.m. op o.a. onze website worden gedeeld.

Handreiking garantietoelage artikel 5.6

Een deel van de directeuren in het PO heeft op dit moment nog een garantietoelage conform artikel 5.6 CAO PO. Niet voor alle directeuren en werkgevers is duidelijk hoe deze bepaling in de CAO PO is bedoeld. Daarom heeft de AVS samen met de PO-Raad een handreiking opgesteld over de garantietoelage waarin ook het CAO PO 2022-2023 akkoord met de loonstijging van 4,75% is verwerkt.

Nieuwe regels ouderschapsverlof

In de CAO PO 2022-2023 zijn de regels voor het opnemen van betaald ouderschapsverlof aangepast aan de landelijke wet- en regelgeving die op 2 augustus 2022 van kracht wordt. Je vindt de betreffende cao-artikelen (8.17, 8.18 en 8.19) op pagina’s 80 t/m 83 van de pdf-versie van de cao. Een toelichting op artikel 8.19, 2de lid is te vinden op pagina 121. Bekijk hier de nieuwe regels.

Zie ook

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden