937609_omslag_voorzijde.pngOp 2 juli jl is de cao ondertekend door de sociale partners, waaronder de AVS. Daarna is er hard gewerkt om het onderhandelaarsakkoord om te zetten in een cao-tekst. De teksten zijn inmiddels definitief en als pdf downloadbaar. AVS-leden en andere belangstellenden kunnen nu ook de paperback van de CAO PO 2018-2019 en de uitgave van de salaristabellen bestellen via de site van de AVS.

Uit de praktijk blijkt dat er veel behoefte is onder leidinggevenden in het primair onderwijs om gebruik te kunnen maken van een papieren versie van de CAO PO. Daarom geeft de AVS de tekst opnieuw in boekvorm uit (voor € 16,95). Er is een aparte uitgave gemaakt van de salaristabellen 2018-2019 (voor € 9,95), die ook via de site van de AVS te bestellen is.
Let op: geef tijdens de vakantie niet het bezorgadres van de school op! Anders wordt het boek retour gestuurd.

Over de CAO PO 2018-2019
De nieuwe CAO PO 2018-2019 is per 1 januari 2018 van kracht en heeft een looptijd tot 1 maart 2019. Deze cao omvat onder andere een aantal aanpassingen in hoofdstuk 3 in het kader van de werking van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor het primair onderwijs en de uitzondering op de ketenbepaling bij vervanging wegens ziekte. Ook is in deze nieuwe cao in hoofdstuk 5 de aanpassing van de functiebeschrijvingen voor leraren opgenomen. Daarnaast bevat de publicatie de nieuwe salarisschalen met de loonsverhoging voor 2018.

Regionale netwerkbijeenkomsten
De AVS houdt in september door het hele land netwerkbijeenkomsten, speciaal voor AVS-leden. Centraal staat de uitleg over de nieuwe CAO PO en de inzet van de AVS bij de volgende cao-onderhandelingen. Het AVS-bestuur en de cao-onderhandelaars gaan hierover graag met schoolleiders in gesprek, evenals over andere zaken die hen bezighouden. De bijeenkomsten zijn in Heerlen, Tilburg, Zutphen, Assen, Den Haag, Grootegast, Castricum, Raalte, Goes en Utrecht. Tijdens de bijeenkomsten is de CAO PO 2018-2019 in boekvorm verkrijgbaar tegen een gereduceerd tarief (€ 15).

Links

Gerelateerd nieuws