CAO PO 2016-2017 gewijzigd

De CAO PO 2016-2017 is op een enkel punt gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op het volgende: de benoemingsvolgorde van Bijlage IE is in overeenstemming gebracht met het onderhandelaarsakkoord van cao-partijen. Dat wil zeggen dat medewerkers met een tijdelijk contract voor een tijdelijke vacature of een vervanging in de benoemingsvolgorde komen na degenen die een tijdelijk contract hebben vanwege eerste indiensttreding voor een structurele vacature. 

De aangepaste versie van de CAO PO 2016-2017 is via de AVS-website te downloaden.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.