In het primair onderwijs is per 1 juli 2016 de CAO PO 2016 – 2017 van kracht. Deze cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot en met 30 september 2017. De definitieve tekst (in pdf) is hieronder te downloaden.

In het primair onderwijs is per 1 juli 2016 de CAO PO 2016 – 2017 van kracht. Deze cao omvat onder andere een aantal aanpassingen in hoofdstukken 3 en 4 in het kader van de inwerkingtreding van de Werk en Zekerheid (Wwz) voor het primair onderwijs. Ook is de gewijzigde WOPO-regeling in deze nieuwe cao opgenomen. 

De nieuwe CAO, alsmede de salaristabellen is ook als boek te bestellen via de website van de AVS:

CAO PO 2016-2017 nu verkrijgbaar 
 

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld