De tekst van de CAO primair onderwijs, de CAO-po is van kracht tot 1 augustus 2008. Nadat de tekst van de CAO in 2006 was vastgesteld is er nog een aantal rectificaties op de tekst gevolgd. Deze zijn verwerkt in de totaaltekst.

De voorbereidingen voor het overleg op de CAO die moet gaan gelden na 1 augustus 2008 zijn al enige tijd in volle gang. Complicerende factoren daarbij zijn de uitwerking van het actieplan van minister Plasterk – waarover het overleg waarschijnlijk begin mei is afgerond – en het overleg over de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden. Deze decentralisatie is voorzien in 2009. Wij houden u op de hoogte!

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat op deze digitale publicatie van de CAO PO 2006-2008 ©opyright rust. Dit betekent dat de CAO PO niet zonder toestemming van de WvPO op uw eigen site geplaatst of op cd-rom gebrand (en verspreid) mag worden. Het is mogelijk om over een digitale versie van de CAO PO te beschikken, maar daar zijn kosten aan verbonden. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de WvPO, 0348-405204, lhofman@vosabb.nl.

Bron
Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO)

 CAO PO 2006-2008.pdf

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders