Cao-overleg voortgezet onderwijs vastgelopen

De onderhandelingen over een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs zijn 20 februari vastgelopen.

De belangrijkste te bespreken onderwerpen – zowel voor de vakbonden als voor de VO-raad – waren de loonontwikkeling en werkdrukvermindering.
Met een looneis van structureel 3,5 procent en een voorgestelde reductie van het lessenaantal van 25 naar 20 vragen de bonden meer dan de financiële ruimte die beschikbaar is. De VO-raad wil niet verder gaan dan een structurele loonsverhoging van 2,35 procent voor 2018. Daarnaast verschillen de bonden en de VO-raad van mening over de aanpak van de werkdruk. De bonden willen lessenreductie tot 20 uur per week als individueel recht opnemen in de cao. De VO-raad vindt dat de werkdruk vooral op schoolniveau moet worden aangepakt en pleit voor extra ontwikkeltijd voor docenten, die per school in overleg met lerarenteams en zeggenschap moet worden ingevuld.
Dat er geen nieuwe cao komt, betekent dat de huidige CAO VO 2016-2017 blijft gelden tot 1 oktober 2018. De bonden beraden zich op acties.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.