De VO-raad heeft in een brief aan haar leden geschreven dat de cao-onderhandelingen moeizaam verlopen. De doelstelling om uiterlijk 1 april een cao-akkoord te hebben, wordt waarschijnlijk niet gehaald.

De discussie in de onderhandelingen spitst zich toe op twee hoofdonderwerpen: de loonruimte en de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De bonden willen voor de nieuwe cao een loonsverhoging van 3 procent, plus een verhoging van 0,8 procent, met terugwerkende kracht per 1 januari 2015, wegens de vrijval van pensioenpremie. Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, schrijft in de brief: “De laatste indicatie van de beschikbare loonruimte is niet, zoals verwacht, 1,5 procent, maar ten hoogste 1,1 procent. De 0,8 procent vrijval van pensioenpremie valt als gevolg van daaruit voortvloeiende aanpassingen in de bekostiging ook lager uit. Dit alles tezamen leidt tot een maximale loonsverhoging van ongeveer 0,2 procent als surplus op de al toegekende 1,2 procent.”
 
Wet Werk en Zekerheid
De invoering van de Wet Werk en Zekerheid, per 1 juli, leidt in de cao-onderhandelingen ook tot een aantal discussies. De VO-raad wil onder andere in de cao opnemen dat scholen gebruik kunnen maken van de afwijkingsmogelijkheden in de WWZ, om in geval van onbevoegdheid en/of vervanging meer dan drie tijdelijke contracten in twee jaar te kunnen aanbieden. De bonden willen hierover geen afspraken maken, behalve eventueel voor onbevoegde docenten. Een ander discussiepunt is het ontslagrecht: de VO-raad ziet weinig nut in een speciale ontslagcommissie, waarvoor de nieuwe wet mogelijkheden biedt. De bonden zijn juist groot voorstander van zo’n commissie.
Ook wordt onderhandeld over de maximale termijn van vier jaar voor het sparen van het persoonlijk budget en het schrappen van de automatische periodiek.
Partijen gaan eind maart nog met elkaar om de tafel om te bekijken of een resultaat haalbaar is. Rosenmöller: “Mocht dit niet lukken, dan zullen we moeten overwegen of we de bestaande cao moeten opzeggen dan wel verlengen.”

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws