Cao-onderhandelingen primair onderwijs hervat

De onderhandelingen voor een nieuwe cao-po zijn hervat. “Er is en blijft structureel extra geld nodig vanuit Den Haag om de problemen in het onderwijs aan te pakken”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Maar nu het nieuwe kabinet op zich laat wachten, kijken we wat we nu voor de sector kunnen doen. Er is een groeiend personeelstekort en nog altijd, ook voor schoolleiders, een grote loonkloof tussen het basis- en voortgezet onderwijs. Voor de AVS is het bovendien belangrijk dat er conform eerdere beloften extra afspraken komen voor schoolleiders”.

De sociale partners – vakbonden en werkgevers – laten vandaag in een gezamenlijke verklaring weten de cao-onderhandelingen voor het primair onderwijs te hervatten. Die onderhandelingen lagen stil, omdat er geen geld was om de loonkloof te dichten.

Manifest

In maart dit jaar presenteerden de vakbonden en de PO-Raad een gezamenlijk manifest, waarin de politiek nogmaals werd opgeroepen om de loonkloof te dichten. Het nieuwe kabinet zou met structureel extra geld moeten komen om het werken in basisonderwijs aantrekkelijker te maken, en zo het personeelstekort te bestrijden.

Voorrang

Dat nieuwe kabinet is er nog niet. “Er is wel actie nodig om de problemen in het onderwijs aan te pakken. We gaan nu met de werkgevers om de tafel, om te zien wat wij op dit moment nog kunnen doen voor de sector. Met de kanttekening dat het te weinig zal zijn om de loonkloof te dichten”, aldus Van Haren. De sociale partners verwachten dat het nieuwe kabinet dit punt met grote voorrang op gaat pakken. “Ons manifest, van vakbonden én werkgevers samen, geldt nog steeds. Het schoolleiderstekort loopt alleen maar verder op, en dat kunnen we niet enkel oplossen aan de cao-tafel. Wel is het voor de AVS erg belangrijk dat er – conform eerdere beloften – nu extra afspraken komen voor schoolleiders.”