De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs zijn in volle gang. De sociale partners, de AVS en andere vakbonden en de PO-Raad buigen zich deze weken als eerste over het dossier duurzame inzetbaarheid.

In dit dossier werkt de AVS voor haar leden niet alleen aan een deugdelijk beleid voor elke levensfase, maar wordt ook ingezet op een bruikbare overgangsregeling als het gaat om de BAPO. De AVS zet zich verder in voor een cao die duidelijkheid schept over de normjaartaak voor schoolleiders. Andere thema’s waar de AVS zich sterk voor maakt zijn het principe van elke school een directeur en de mogelijkheid voor schoolleiders om zelf over hun professionaliseringsbudget te beschikken. De sociale partners zijn tot dusver zeer positief over de constructieve onderhandelingen. Op dit moment bekijken de betrokken partijen in welke standpunten ze elkaar kunnen vinden, daarna worden de onderhandelingspunten gedefinieerd. De ambitie is dat dit voorjaar een definitief onderhandelaarsakkoord aan de AVS-leden kan worden voorgelegd.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders