Cao-onderhandelingen afgebroken

In de avond van 26 juni zijn de cao-onderhandelingen voor het primair onderwijs afgebroken. De gezamenlijke bonden en de PO-Raad zijn het niet eens geworden over de hoogte van de looneis en de looptijd. AVS-voorzitter Petra van Haren: “We vinden het zeer teleurstellend en onbegrijpelijk, omdat de inzet ook voor (adjunct-)directeuren voor deze cao reëel was. De inzet van de AVS is destijds samen met de leden opgesteld. Wij gaan alleen akkoord met een fatsoenlijk salaris en daarmee erkenning voor (adjunct-)directeuren.”
 
Sinds december 2018 zaten de vakbonden met de PO-Raad vrijwel wekelijks met elkaar om tafel. Er is keihard gewerkt om een goede cao te realiseren. De AVS lag tot woensdag 26 juni met haar inzet voor schoolleiders goed op koers in de onderhandelingen. Er zijn onder meer nieuwe functiebeschrijvingen voor directiefuncties tot stand gekomen, waar alle partijen aan tafel mee akkoord waren. Er zijn nieuwe A- en D-schalen (directiefuncties) ontwikkeld met daarbij nieuwe salaristabellen. Dit zou een aanzienlijke verbetering betekenen voor het salaris van de (adjunct-)directeur. Het vormde een onderdeel  van een totaalpakket aan verbeteringen voor de (adjunct-)directeur. Verder zijn er ook stappen gezet voor onderwijs ondersteunend personeel (OOP) door actualisering van hun functiebeschrijvingen. Daarnaast waren de partijen goed op weg met afspraken over vernieuwing van de cao: onder andere over de hoofdstukken salaris, professionalisering en het functiegebouw. Ook dat gaat nu voorlopig niet door.
 
Opnieuw acties
Petra van Haren: ”Het afgelopen jaar hebben we actie gevoerd en de veranderde taken en verantwoordelijkheden van de directiefuncties onder de aandacht gebracht. De zwaarte van deze functies neemt zienderogen toe. Het tekort aan (adjunct-)directeuren, dat procentueel groter is dan het lerarentekort, is door de AVS zichtbaar gemaakt.”
Vice-voorzitter Ingrid Doornbos: ”De inzet van de AVS die op tafel lag, is nu keihard nodig. Het is dan ook een zure pil dat er geen akkoord tot stand is gekomen. De AVS pakt daarom de lijn van actievoeren weer op.”
 
Op een later moment worden de leden hierover ingelicht.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.