De cao-lonen in het onderwijs zijn vorig jaar harder dan gemiddeld gestegen, namelijk met 3,2 procent. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In vergelijking tot andere sectoren staat het onderwijs op de vijfde plaats (industrie staat op de eerste plaats). De sector ‘Landbouw, bosbouw en visserij’ staat onderaan met een stijging van de cao-lonen van 1,8 procent.

Ondanks de coronacrisis is de cao-loonstijging in jaren niet zo hoog geweest als in 2020. Daarbij speelt vooral mee dat voor bijna drie kwart van de cao’s, in diverse sectoren, in maart van dit jaar (toen de eerste lockdown begon) al een akkoord was afgesloten over heel 2020.

De cao-lonen in diverse sectoren zijn in 2020 gemiddeld gestegen met 3,0 procent. De laatste keer dat de cao-lonen harder stegen was in 2008, toen de toename 3,3 procent bedroeg.

Het jaarcijfer van de consumentenprijzen is nog niet bekend, maar in de eerste elf maanden van 2020 lagen deze gemiddeld 1,3 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De cao-lonen zijn volgens de voorlopige cijfers dus ongeveer 1,7 procentpunt meer gestegen dan de consumentenprijzen.  Het jaarcijfer van de consumentenprijzen wordt op 12 januari bekend.

Link

Gerelateerd nieuws