De CAO PO 2006-2008 wordt verlengd tot 1 januari 2009. Op die datum zal een nieuwe cao gaan gelden waarin ook de afspraken uit het convenant leerkracht zullen zijn verwerkt. Vanaf 1 augustus 2008 geldt al wel een aantal nieuwe bepalingen met betrekking tot het aanstellen van combinatiefunctionarissen.

De CAO PO-partijen hebben overeenstemming bereikt over een aantal bepalingen die specifiek van toepassing zijn op combinatiefunctionarissen die benoemd of aangesteld zijn op basis van het convenant Impuls Brede Scholen1. Naast deze specifieke bepalingen voor de combinatiefunctionarissen, zijn er ook een aantal cao bepalingen uitgesloten voor deze groep medewerkers. De CAO PO-partijen hebben hiertoe besloten, omdat de situatie van deze medewerkers op een aantal punten sterk afwijkt van die van andere medewerkers in dienst van een onderwijsinstelling.

De afwijkende bepalingen zijn alleen van toepassing op combinatiefunctionarissen die benoemd of aangesteld zijn op basis van het convenant Impuls Brede Scholen. Op andere combinatiefunctionarissen is de CAO PO 2006-2008 onverkort van toepassing. De afwijkende bepalingen hebben betrekking op de benoeming/aanstelling, de beëindiging van het dienstverband, de arbeidsduur en normjaartaak en het vakantieverlof van de combinatiefunctionaris. Er worden ook een tweetal voorbeeldfuncties aan het voorbeeldmateriaal in FUWA-PO toegevoegd. De bepalingen die de CAO PO-partijen zijn overeengekomen, inclusief de voorbeeldfuncties, treft u hieronder aan.

 Combinatiefuncties Impuls Brede Scholen CAO PO 2006-2008 met bijlagen
 Integrale CAO PO tekst aangepast op combinatiefuncties

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders