Cao-akkoord voor primair onderwijs ondertekend

De leden van AVS en de andere vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat op 12 september was gesloten. 

Met de nieuwe cao krijgen alle medewerkers in het primair onderwijs een loonstijging van 10 procent vanaf 1 juli 2023. Alle medewerkers ontvangen in november een eenmalige uitkering. Op basis van een voltijds dienstverband bedraagt de eenmalige uitkering 1.000 euro voor werknemers in de salarisschalen 1 tot en met 5, 600 euro voor werknemers in de salarisschalen 6 tot en met schaal 9, en 350 euro voor overige werknemers.

De onderhandelaars van AVS, PO-Raad en andere vakbonden hebben tal van onderwerpen met elkaar besproken. In het akkoord zijn over verschillende thema’s afspraken gemaakt. Het onderhandelaarsakkoord en de salaristabellen vind je (hiernaast) bij ‘downloads’.

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de nieuwe cao-teksten. Die komen zo snel mogelijk (digitaal, via print) beschikbaar. Op termijn komt er een cao-app.