Canonvensters dienen als ‘inspiratiebron’

De vijftig vensters van de historische canon van Nederland hoeven definitief niet verplicht in de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs te worden opgenomen, maar gaan als `inspiratiebron´ dienen voor de behandeling van de tien tijdvakken.

Het ministerie van Onderwijs heeft dat bepaald, in navolging van een advies van de Raad van State/Eerste Kamer eind vorig jaar. De Raad van State schreef eind vorig jaar dat het ontwerpbesluit om de volledige canon in de kerndoelen op te nemen diende te worden heroverwogen. Volgens de Raad zou een volledige opname van de canon haaks staan op de autonomie van scholen en de vrijheid van onderwijs. Tegen de verplichte invoering van de canon bestond ook kritiek onder historici. Zij vonden de vensters te willekeurig en moeilijk in te passen in bestaande lesstof.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.