Canon van Nederland per 1 augustus onderdeel van kerndoelen

Niet elk venster hoeft individueel behandeld; school kan eigen accenten leggen
Per 1 augustus 2010 vormt de canon van Nederland onderdeel van de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Van scholen wordt gevraagd dat zij inzichtelijk kunnen maken dat in hun onderwijsaanbod – desgewenst ook buiten het geschiedenisonderwijs – de vensters geïntegreerd zijn in de behandeling van de (tien) tijdvakken.

De bepaling gaat echter niet zo ver dat scholen elk individueel venster moeten behandelen in het onderwijs. De school kan dus eigen accenten (blijven) aanbrengen in het (geschiedenis)onderwijs. Scholen, leerkrachten en makers van leermiddelen maken zelf keuzes als het gaat om de aanpak van de canonvensters, de tijdvakken en het leggen van die accenten. Tegelijkertijd is gewaarborgd dat een gedeelde kennis van de Nederlandse geschiedenis ontstaat. Leerkrachten kunnen de vijftig vensters van de canon van de Nederlandse geschiedenis gebruiken om de tien tijdvakken uit de kerndoelen uit te werken en te illustreren. Op de basisschool ligt de nadruk op de geschiedenis van Nederland. In het voortgezet onderwijs krijgen internationale ontwikkelingen meer aandacht.

Kijk voor lesvoorbeelden, een methode-check, voorlichting en een handreiking voor leerkrachten op http://www.entoen.nu/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.