Canon officieel opgenomen in kerndoelen

De ministerraad heeft ingestemd met het formele besluit waardoor de canon
van Nederland wordt opgenomen in de kerndoelen van het basisonderwijs en
het voortgezet onderwijs.

De canon bestaat uit vijftig `vensters´ die samen een overzicht bieden van wat
iedereen in elk geval zou moeten weten van de geschiedenis en cultuur van
Nederland. Door het opnemen in de kerndoelen zal de canon mede richting geven
aan het onderwijs in geschiedenis (en andere vakdomeinen) in het basisonderwijs en de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. Daarnaast blijven ook de andere onderdelen van de kerndoelen van kracht. Dat betekent dat de vijftig vensters van de canon ook moeten worden ingepast in de tien perioden `De Rooij´, die het kader vormen voor het huidige  geschiedenisonderwijs. Het is de bedoeling dat de regeling in werking treedt per 1 augustus 2009.

Kijk voor meer informatie over de geschiedeniscanon op www.entoen.nu

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.