Op dinsdag 27 juni voerde minister Bussemaker van OCW in Utrecht een besloten discussie in Utrecht met schoolleiders, zij-instromers, HR-managers, onderzoekers, bestuurders, opleiders, leerkrachten en begeleiders over de mogelijkheden om zij-instroomtrajecten te verbeteren. Deze discussie werd gevoerd om in te spelen op het lerarentekort nu en in de toekomst. Bij deze discussie was ook vertegenwoordiging vanuit de AVS aanwezig.

Tijdens deze discussie kwamen vele onderwerpen op tafel met als kernvragen:

  • hoe werf je (de juiste) zij-instromers?
  • hoe leren ze het vak op een goede manier? En minstens zo belangrijk:
  • hoe behoud je ze?

Aan het einde van de discussie maakte de minister de balans op:

  • ontregelen: kijken wat we kunnen ontregelen, bijvoorbeeld als het gaat om instroomvereisten met betrekking tot eerdere / verwante opleidingen;
  • faciliteren: kijken hoe we het proces verder kunnen faciliteren, bijvoorbeeld met een handreiking met daarin best practices;
  • stimuleren: kijken hoe we zij-instroom ook financieel kunnen bevorderen;
  • versnellen: kijken waar we kunnen versnellen, bijvoorbeeld door een regionale aanpak. Denk aan het Techniek- en Zorgpact.

Het uitgebreide verslag is te lezen op de site van leraar.nl.

Gerelateerd nieuws