Burgerschapsonderwijs voldoet aan wettelijke eisen

De Onderwijsinspectie heeft bij scholen vrijwel geen situaties aangetroffen die in strijd zijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Ook het lesmateriaal is hiermee niet in strijd. De inspectie constateert daarnaast dat niet alle scholen actief aandacht besteden aan die basiswaarden. Dit blijkt uit een themaonderzoek naar burgerschapsonderwijs van de Inspectie van het Onderwijs.
 
De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop scholen invulling geven aan thema’s waarover verschillend wordt gedacht, met name als de morele opvattingen van scholen heel anders zijn dan die in de meerderheid van de samenleving. Bij de invulling van het onderwijs handelen scholen binnen wettelijke grenzen. Maar tegelijkertijd zorgt een deel van de scholen er onvoldoende voor dat de basiswaarden van de democratische rechtsstaat actief worden bevorderd; basiswaarden als verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en het afwijzen van discriminatie. Zo bleek dat sommige scholen weinig of niets doen als hun leerlingen zich bijvoorbeeld onverdraagzaam of discriminerend uiten. Ook zijn er scholen die opvattingen overdragen die bij hun leerlingen tot misverstanden kunnen leiden over basiswaarden, terwijl ze weinig of geen aandacht geven aan bevordering van basiswaarden als gelijkwaardigheid of verdraagzaamheid. Deze scholen hebben een herstelopdracht of een aanbeveling gekregen.
 
Ook het lesmateriaal is niet in strijd met de basiswaarden. Scholen handelen bij de invulling van hun onderwijs binnen wettelijke grenzen, ook als opvattingen van scholen soms (heel) anders zijn dan dominante opvattingen in de samenleving.
 
In totaal zijn 208 scholen voor po, so en vo onderzocht.

Links