Buitenschoolse (of binnenschoolse?) opvang

De buitenschoolse opvang begint een steeds prominentere plek te krijgen als fysiek onderdeel van schoolgebouwen. Sinds de wet naar aanleiding van de motie Van Aartsen/Bos op 1 augustus 2007 in werking is getreden, kiezen veel scholen voor het makelaarsmodel, waarbij de buitenschoolse opvang wordt uitbesteed aan een professionele opvang organisatie. Daar waar geen ruimte beschikbaar is voor opvang worden kinderen vervoerd naar gebouwen van de opvangorganisatie. Langzamerhand zien scholen steeds meer het belang van de opvang in de directe nabijheid. Ten eerste omdat het kind zeker niet gebaat is bij het rond worden gereden in busjes, ten tweede met het oog op hun concurrentiepositie, waar het gaat om het bieden van een integraal aanbod van school en opvang.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.