Budgetten scholenbouw zijn te laag

De recente prijsstijging in de bouw heeft vrijwel iedereen verrast. Bij de helft van de aanbestedingen voor scholenbouw is 20 procent meer financiering nodig dan gebudgetteerd. Daardoor worden projecten vertraagd. Dat is de uitkomst van een onderzoek, uitgevoerd door Bouwstenen voor Sociaal, onder gemeenten en scholen naar de recente aanbestedingspraktijk voor onderwijsgebouwen.

Uit de enquête blijkt dat in slechts 9 procent van de gevallen het gereserveerde budget toereikend is. In alle andere gevallen kwam het aanbestedingsresultaat boven het budget uit. Bij 42 procent bedroeg de overschrijding minder 20 procent. Maar bij de helft van de aanbestedingen bleek de overschrijding meer dan 20 procent te bedragen. Bij vier scholen werd zelfs een overschrijding van meer dan 35 procent vastgesteld.
De meest markante overschrijdingen stammen uit 2017. De situatie lijkt verslechterd ten opzichte van 2015-2016.
 
Prijsstijging als verrassing
Opvallend is dat er geen relatie gelegd kan worden met de mate van overschrijding van het budget en de wijze van budgettering. De op VNG-normen gebaseerde budgetten worden sterk overschreden, maar dat geldt ook voor de op werkelijke kosten gebaseerde budgetten. De sterke prijsstijging heeft blijkbaar iedereen verrast.
 
Oplossingen
De oplossingen voor de budgetoverschrijdingen zijn divers. Bij 11 procent  wordt deze gevonden in bezuinigingen; kwaliteitsverlaging dus. Bij 17 procent wordt het budget verhoogd en in 28 procent gaat het om een combinatie van beide. Om de gewenste kwaliteitsverbetering te realiseren vinden een aantal respondenten dat de VNG-norm omhoog moet.
 
Het onderzoek is uitgevoerd door Bouwstenen voor Sociaal, een onafhankelijk platform voor maatschappelijk vastgoed, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse gemeenten en de PO-Raad en VO-raad. Aan dit onderzoek hebben 50 bestuurders en professionals meegedaan, waarvan de helft werkzaam in het onderwijs, 40 procent bij gemeenten en 10 procent elders.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.