Brussel wil aandacht voor jongens op school

Gelijkheidsbeleid vaak alleen gericht op meisjes
Brussel vindt dat EU-landen in actie moeten komen tegen de ondermaatse prestaties van jongens op scholen. Jongens halen meestal lagere cijfers dan meisjes, lezen slechter en stoppen vaak eerder met school of blijven zitten, zo blijkt uit internationaal onderzoek.

EU-commissaris Androulla Vassiliou (Onderwijs) vindt dat het tijd is om de jongens te helpen. Slechts enkele landen hebben de ondermaatse prestaties van jongens tot een beleidsprioriteit gemaakt (het Vlaamse Gewest van België, Ierland en het Verenigd Koninkrijk). Nog minder landen hebben speciale programma´s voor de leesvaardigheid van jongens. Het gelijkheidsbeleid in het onderwijs is meestal nog gericht op meisjes. Meisjes worden meestal aangemoedigd om te kiezen voor een loopbaan in de techniek of natuurwetenschappen. “Er bestaan interessante individuele initiatieven en projecten, maar algemene nationale strategieën om genderstereotypen in beroepskeuze te bestrijden en initiatieven voor jongens ontbreken”, aldus de Cypriotische EU-commissaris. “Het onderwijzend personeel bestaat voor het overgrote deel uit vrouwen”, stelt ze vast. “De meeste afgestudeerden zijn vrouwen en de meeste vroegtijdige schoolverlaters zijn jongens. Wij moeten het gelijkheidsbeleid afstemmen op deze realiteit.”

(Bron: ANP/CNVO)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.