Brugfunctie tussen ouders en school

Vraag subsidie aan tussen 8 januari en 17 februari

Het ministerie van OCW stelt in het nieuwe jaar de subsidieregeling Brugfunctionaris open. Besturen kunnen deze subsidie aanvragen voor scholen in het voortgezet onderwijs en specifieke vestigingen in het primair onderwijs. AVS vindt het belangrijk dat schoolleiders regieruimte benutten om kinderen in hun kracht te brengen. Besturen kunnen van 8 januari tot en met 16 februari 2024 subsidie aanvragen.

Scholen kunnen de brugfunctionaris inzetten om vragen en zorgen die niet direct met onderwijs te maken hebben op te pakken en passende ondersteuning te vinden. Brugfunctionarissen kunnen een rol hebben in het bevorderen van kansengelijkheid voor kinderen, bijvoorbeeld bij gezinssituaties waar sociaal-emotionele problematiek of armoede speelt. Zij kunnen zo een belangrijke rol spelen in het vinden van de juiste hulp voor leerlingen en hun ouders. Hierdoor komen leerlingen in de klas ook weer beter aan leren toe. En is er meer tijd voor andere medewerkers in het schoolteam om zich op hun kerntaak te richten.  

Subsidie aanvragen

De subsidie, die besturen van 8 januari tot en met 16 februari 2024 kunnen aanvragen, heeft een duurzaam karakter en geldt voor drie schooljaren. Scholen kunnen de subsidie gebruiken om personele uren in te zetten om een brugfunctie aan te bieden. Het bevoegd gezag en de school(vestiging) mogen zelf bepalen hoe ze de brugfunctie willen inrichten, zolang de inzet van de brugfunctie bijdraagt aan het doel van de subsidieregeling. In de aanvraag geeft het bestuur aan hoe de subsidie in te zetten.

Een bestaande of nieuwe medewerker, of een klein team, kan de brugfunctie uitvoeren. Het hoeft dus geen functionaris te zijn en ook de naam ‘brugfunctionaris’ is niet verplicht.

Links