Voor een overzicht van de bedragen in het kader van de materiële instandhouding voor het primair onderwijs 2016 heeft het ministerie van OCW een brochure gepubliceerd.

Deze brochure is een nadere uitwerking van de Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs bekostiging materiële instandhouding, behorende bij de regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nr. PO/FenV/814937, van 29 september 2015.

De programma's van eisen vormen de onderbouwing van de bekostiging voor de materiële instandhouding van de scholen in het primair onderwijs die door het rijk worden bekostigd. De bedragen van de programma's van eisen voor 2016 zijn aangepast op basis van de werkelijke prijsontwikkeling 2014, de geactualiseerde prijsontwikkeling 2015 en de verwachte prijsontwikkeling 2016.

Met de invoering van de wet Passend onderwijs is de brochure Programma's van eisen vso vervallen.

Links

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws