Brochure vereenvoudiging bekostiging PO beschikbaar

Op 1 januari 2023 treedt de vereenvoudiging bekostiging voor het primair onderwijs in werking. Vooruitlopend op deze inwerkingtreding heeft het ministerie van OCW een brochure uitgebracht.

In deze brochure wordt stapsgewijs uitgelegd hoe de bekostiging voor scholen in het primair onderwijs en samenwerkingsverbanden op basis van de nieuwe systematiek berekend wordt. Ook is er aandacht voor aanpalende zaken als toelaatbaarheidsverklaringen voor speciale scholen voor basisonderwijs, liquiditeit en de effecten van fusies en opheffingen op de bekostiging.
In de planning op hoofdlijnen wordt beschreven wat wanneer beschikbaar komt in de periode tot en met 2023, zoals de beschikkingen en informatieproducten.

De brochure vereenvoudiging bekostiging PO is op deze pagina te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden