De invoering van het persoonsgebonden nummer (PGN) is in volle gang. U heeft de afgelopen maanden de nodige moeite mogen doen om de sofinummers van al uw op school ingeschreven kinderen te bemachtigen. Dit sofinummer (of binnenkort: burgerservicenummer) is tevens het persoongebondennummer dat u straks nodig hebt voor uw bekostiging.

Straks lijkt nog heel ver weg, want pas per 1 augustus 2009 vervalt de 1 oktobertelling. Toch gaat dat sneller dan u denkt. Om het een en ander voor u op een rij te zetten heeft het ministerie in nauwe samenwerking met het PMV (procesmanagement veld) een brochure uitgebracht die samen met een brief van de minister naar de scholen is gestuurd. In die brochure wordt het gehele invoeringstraject stap voor stap in beeld gebracht. Het PMV wordt aangestuurd door de stichting PGNPO. De AVS zit in het dagelijks bestuur van deze stichting.

Doel van de stichting om – anders dan in het VO en de BVE – de invoering beter te laten verlopen en de scholen zo min mogelijk te confronteren met extra werk. Dat de invoering echter extra werk voor de scholen betekent is evident. De beoogde lastenverlichting die de invoering van de wet op het onderwijsnummer (WON) met zich mee zou moeten brengen is pas op langere termijn realiseerbaar. De brochure 'Samen maken we er een succes van!' is ook te downloaden via www.pgnpo.nl.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.