`Opbrengstgericht leiderschap, werken op drie niveaus´ is een brochure met handvatten en praktische voorbeelden om opbrengstgericht werken in de praktijk te brengen.

Door opbrengstgericht werken te vertalen naar concrete acties op het niveau van de groep, de school en het bestuur/bovenschools management is er volop aandacht voor opbrengstgericht leiderschap. In drie verschillende hoofdstukken worden de opbrengstgerichte cycli per niveau praktisch vormgegeven. In het laatste hoofdstuk wordt apart stilgestaan bij de professionele dialoog tussen de verschillende organisatielagen. De brochure is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project `Opbrengstgericht leiderschap´ en kan daar in de webwinkel worden verkregen.

De brochure is een uitgave van de PO-Raad in het kader van  het project `Opbrengstgericht leiderschap´ en kan daar in de webwinkel worden verkregen. De brochure is hieronder te downloaden.

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd