De invoering van het persoonsgebonden nummer (PGN) in het primair onderwijs is in volle gang. Scholen hebben de afgelopen maanden de nodige moeite mogen doen om de sofi-nummers van hun leerlingen te bemachtigen. Dit sofi-nummer – binnenkort `burgerservicenummer´ – is ook het PGN dat scholen straks nodig hebben voor hun bekostiging. Onlangs ontvingen alle scholen een brochure waarin het hele invoeringstraject stap voor stap in beeld wordt gebracht.

Straks lijkt nog heel ver weg, want pas per 1 augustus 2009 vervalt de 1 oktobertelling. Toch komt die datum snel dichterbij. Om het een en ander voor scholen op een rijtje te zetten, heeft het ministerie in nauwe samenwerking met het Procesmanagement Veld (PMV) de brochure `Samen maken we er een succes van!´ uitgebracht die samen met een brief van de minister naar de scholen is gestuurd. Het PMV wordt aangestuurd door de stichting PGNPO. De AVS zit in het dagelijks bestuur van deze stichting. Doel van de stichting is om de invoering goed te laten verlopen en de scholen zo min mogelijk te confronteren met extra werk. Dat de invoering wel extra werk voor de scholen betekent, is evident. De beoogde lastenverlichting die de invoering van de Wet op het Onderwijsnummer (WON) met zich mee zou moeten brengen, is pas op langere termijn realiseerbaar.

De brochure `Samen maken we er een succes van!´ is ook te downloaden via http://www.pgnpo.nl/.

Actueel
Kader Primair 5 – Januari 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws