Brochure bekostiging PO 2024 beschikbaar

Deze week is de brochure bekostiging PO 2024 van het ministerie van OCW verschenen. In  de brochure staat de bekostigingssystematiek die geldt voor het primair onderwijs. De bedragen zijn aangepast naar de prijzen voor 2024.

In de brochure legt het ministerie uit hoe zij de bekostiging voor scholen in het primair onderwijs en samenwerkingsverbanden berekenen. Daarnaast legt OCW uit wat de effecten van fusies en opheffingen op de bekostiging zijn. Als laatste licht het ministerie toe wat de planning op hoofdlijnen is. En wanneer bijvoorbeeld de beschikkingen beschikbaar zijn.

De bekostiging wordt op schoolniveau (BRIN) bepaald, maar op bestuursniveau uitgekeerd. Uitzondering hierop is de extra bekostiging voor groei voor basisscholen, die op bestuursniveau wordt berekend en uitgekeerd.

Link