De gezamenlijke besturen- en managementorganisaties in het primair onderwijs (Besturenraad, Bond KBO, VBS, VOS/ABB, AVS, Concent en VGS) hebben in een brief aan de Tweede Kamer laten weten de geplande invoering van de lumpsum per 1 augustus dit jaar nadrukkelijk te ondersteunen. De onderwijsorganisaties reageren vooruitlopend op de bespreking van de brief van de minister van OCW over de geplande invoering die voor volgende week woensdag op de agenda van de Tweede Kamer staat. In deze brief wordt de stand van zaken geschetst van de voorbereiding op de lumpsuminvoering per die datum.

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws