De AVS heeft op 11 februari een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de problemen die de invoering van de Wet Werk en Zekerheid veroorzaakt voor de vervanging op scholen en voor de verantwoordelijkheden van de schoolleider. De AVS betreurt het dat er geen plannen zijn de WWZ af te schaffen dan wel aan te passen voor de sector primair onderwijs.
 
Vervangingspools zullen in piekperiodes niet in staat zijn de problematiek op te vangen. De scholen zijn niet in staat de verplichte benoemingen, met navenante financiële gevolgen die dreigen te ontstaan door kortdurende vervanging, op te vangen. De AVS vindt het voor de klas zetten van anderen als ib’er, rt’er en schoolleider geen goede oplossing omdat daardoor de werkzaamheden van deze mensen, die ook in het belang van kinderen en van de onderwijskwaliteit zijn dan blijven liggen of zwaar onder druk komen staan. Het betekent onevenredige werkdruk omdat zij bovenop hun eigen onderwijstaak extra lestaken gaan vervullen. Een onwenselijke ontwikkeling, mede gezien de regeldrukagenda. De AVS wil hier oplossingen voor en schoolleiders toerusten met werkbare oplossingen in hun scholen, bijvoorbeeld het toestaan van nulurencontracten.
 
De andere onderwijsbonden hebben in de week van 11 februari eveneens een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid. De AVS heeft een aparte brief gestuurd om de gevolgen voor de schoolleiders van deze wet te benadrukken. Op 26 mei heeft de AVS ook al een brief aan de Eerste Kamer gestuurd over de gevolgen van de WWZ voor schoolleiders.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim