Brief aan Kamer over managers en bureaucratie on zorg en onderwijs

Recentelijk is een enquête uitgevoerd onder vakbondsleden werkzaam in de zorg en het onderwijs door het televisieprogramma ´Netwerk´. Daaruit blijkt onder andere dat een groot aantal van de respondenten van mening is dat de vele managementlagen en het grote aantal regels ertoe leidt dat zij als professional op de werkvloer met minder plezier hun werk kunnen uitoefenen. Minster Pechtold, minister voor bestuurlijke vernieuwing en koninkrijkrelaties, nuanceert in een brief aan de tweede kamer de uitkomsten van het onderzoek.

Download
 Brief aan de Tweede Kamer over managers en bureaucratie in zorg en onderwijs

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.