Brief aan informateur en politiek over toekomst onderwijs

De initiatiefgroep van Het Onderwijsdebat, een initiatief mede ondersteund door de AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders) heeft vorige week een brief gestuurd aan informateur Wijffels, de fracties van alle politieke partijen, de leden van de Onderwijscommissie, het ministerie van OCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In de brief doen zij een dringend beroep op de politiek om de komende kabinetsperiode een inhoudelijke dialoog te voeren over de inhoud en de vormgeving van het onderwijs.

Bron
Initiatiefgroep van Het Onderwijsdebat

Download
Persbericht onderwijsdialoog

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.