Brede veldraadpleging over referentieniveaus taal en rekenen

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft de PO Raad gevraagd een veldraadpleging te organiseren over de referentieniveaus van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen (Commissie Meijerink). De PO Raad heeft aan dit verzoek gehoor  gegeven en zal de komende maanden op verschillende manieren met besturen, schoolleiders en leerkrachten in gesprek gaan over de referentieniveaus. Bestuurders, schoolleiders en leerkrachten zijn van harte uitgenodigd om een van onderstaande bijeenkomsten te bezoeken.

·         23 september Carrouselbijeenkomst van 10:00 tot 17:00 uur in Driebergen

·         6 oktober Ronde Tafel in Eindhoven van 14:00 tot 16:30 uur

·         15 oktober  Ronde Tafel in Zwolle van 14:00 tot 16:30 uur

·         16 oktober Ronde Tafel in Amsterdam van 14:00 tot 16:30 uur

·         22 oktober Ronde Tafel in Arnhem van 14:00 tot 16:30 uur

·         30 oktober Ronde Tafel in Rotterdam van 14:00 tot 16:30 uur

Meldt u snel aan via: veldraadpleging@poraad.nl

In deze gesprekken wordt naast de gewenste inhoud van de niveaus ook aandacht besteed aan de condities waaronder ze zouden kunnen worden ingevoerd. De PO Raad wil door het organiseren van deze veldraadpleging een bijdrage leveren aan een verdere professionalisering van de Sector Primair Onderwijs.    

 Brede veldraadpleging over referentieniveaus taal en rekenen

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.