Brede School De Fontein meest tolerant

De [ÉÉN]-school-prijs 2009 voor het primair onderwijs is gewonnen door brede school De Fontein in Beuningen. De prijs is bestemd voor de school die het scholenproject Gelijke behandeling voor iedereen – naar artikel 1 van het burgerlijk wetboek – op de meest overtuigende manier heeft ingezet. Het is de eerste keer dat de prijs is toegekend.

De Fontein won de prijs vooral omdat deze brede school het project ook daadwerkelijk zeer breed uitgevoerd heeft, in samenwerking met het ROC Nijmegen, peuterspeelzaal Pino, Vluchtelingenwerk en kinderopvang GO for Kids. Alle samenwerkende partners organiseerden activiteiten onder het motto `Hoe normaal is normaal?´ Daarnaast vielen activiteiten zoals `leven met een beperking´ en `vogelhuisjes over gelijkheid´ op als origineel, leuk en inhoudelijk sterk.
Door deelname aan het scholenproject [ÉÉN] Gelijke behandeling voor iedereen nemen scholen openlijk stelling vóór gelijke behandeling en tégen discriminatie en intolerantie op alle in de wet genoemde gronden, waaronder afkomst, sekse (man of vrouw), seksuele voorkeur (hetero, homo- en biseksualiteit), leeftijd, godsdienst en handicap/chronische ziekte. Deelname aan [ÉÉN] biedt scholen een breed, zichtbaar kader voor alle uiteenlopende activiteiten, lessen, projecten en beleidsmaatregelen op het gebied van gelijke behandeling, diversiteit en antidiscriminatie. Sinds 2010 is [ÉÉN] verdiept en uitgebreid. Vertrouwde elementen zoals het [ÉÉN]- bordje naast de voordeur en de jaarlijkse schoolbrede activiteit zijn gebleven. Nieuw zijn verdiepende stappen zoals het opstellen van een plan van actie, keuze uit een `menu´ van trainingen en advies op maat, en een grotere focus op beleid en personeel van scholen.

Meer informatie: www.art1.nl/een

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.