Bredase basisscholen willen binnen tien jaar ‘topschool’ zijn

Alle basisscholen in Breda hebben samen de ambitie om binnen tien jaar tot topscholen uit te groeien. De schoolbesturen voor basisonderwijs in Breda hebben dit vastgelegd in het `Manifest Basisonderwijs – Breda: in 10 jaar naar de top!´ Het manifest is aangeboden aan de lokale onderwijswethouder.

Het Bredase manifest streeft naar een hoge onderwijskwaliteit en professioneel personeel; aandacht voor talentontwikkeling; duurzame, gezond en eigentijdse schoolgebouwen; een toereikende bekostiging en een efficiënte besteding van de onderwijsgelden. De schoolbesturen vragen de Bredase wethouder van onderwijs om hen hiervoor ruimte en vertrouwen te bieden en continuïteit in huidige beschikbare middelen te garanderen. De besturen stellen een concreet plan van aanpak op om het manifest te realiseren. Het pas ingerichte nieuwe overleg van alle schoolbesturen in Breda is daarvoor een krachtig middel. Hierbinnen werken alle schoolbesturen voor po en vo met elkaar samen en overleggen regelmatig met de wethouder van onderwijs.
Het Bredase manifest is een vertaling van het in mei 2010 uitgebrachte landelijke manifest van de PO-Raad, waarin het de ambitie is om het Nederlandse primair onderwijs in 2020 tot de top 5 van de internationale ranglijst van kenniseconomieën te laten behoren.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.