Brandbrief over bezuinigingen

Volgens de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en HBO-raad dreigt het onderwijs te worden getroffen door 1.7 miljard euro aan bezuinigingen, als gevolg van de kabinetsplannen om de economische crisis aan te pakken. Dat schrijven de organisaties in een gezamenlijke brandbrief aan de Tweede Kamer. In deze brief  spreken zij hun vrees uit dat hierdoor impulsen om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en om de arbeidsvoorwaarden van de docenten te verbeteren niet door (kunnen) gaan. Ze willen daarom zo snel mogelijk duidelijke antwoorden van het kabinet over de financiële consequenties van de crisismaatregelen.

Volgens de vier organisaties beloven de kabinetsvoornemens weinig goeds: “het kabinet schrijft dat de bijdrage voor de loonontwikkeling in de collectieve sector op nul wordt gesteld, terwijl het onderwijs tot voor kort nog mocht rekenen op een loonruimte van 700 miljoen euro in 2009 oplopend tot 1.100 miljoen in 2010. Ook schrijft het kabinet dat geen geld zal worden vrijgemaakt voor de te verwachten groei van het aantal leerlingen en van het aantal studenten dat langer studeert als gevolg van de crisis. De gevolgen van de dreigende bezuinigingen zijn desastreus voor de ambities om te komen tot kleinere klassen, een betere positie van leraren en het oplossen van het lerarentekort. Scholen dreigen zelf de rekening te moeten betalen voor het opleiden van meer leerlingen en studenten. De kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen en studenten komt hierdoor in het gedrang.”
Ton Duif, voorzitter Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS): “Tijdens de verkiezingscampagne beloofden de huidige regeringspartijen nog te zullen investeren in onderwijs, maar nu er echt keuzes gemaakt moeten worden blijkt de ware aard van het kabinet. Het draait uit op bezuinigingen. En dat, terwijl juist nu investeren in de toekomst, dus in de mensen die die toekomst moeten gaan maken, zo belangrijk zijn. Anders maken we niet alleen het geld op dat onze kinderen nog moeten gaan verdienen, we geven ze door die bezuinigingen op het onderwijs ook niet de kennis en kunde om daar straks mee om te gaan.”
Volgens de schrijvers van de brief dreigt zelfs Actieplan Leerkracht  te mislukken als deze bezuinigingen doorgaan.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.