Op 12 september klinkt het startschot van de AVS-acties voor po-schoolleiders voor een beter salaris en minder werkdruk in de eigen beroepsgroep. Op diverse scholen in Nederland vindt om 9 uur de jaarlijkse ontruimingsoefening plaats inclusief brandalarmtest, waartoe de AVS heeft opgeroepen. #wijschoolleiders slaan alarm! Mailbox actie@avs.nl en Twitter stromen vol met foto’s van de actie. Ook het NOS Journaal en Radio 1 besteden er vanaf 9.00 uur aandacht aan. Vicevoorzitter Ingrid Doornbos bezoekt De Kameleon in Amersfoort.

Deze actie geeft (letterlijk) het eerste signaal dat in heel Nederland schoolleiders alarm slaan. De komende maanden volgen meer acties van, voor en door schoolleiders. De AVS roept directeuren en adjunct-directeuren op mee te doen aan deze actiereeks voor een beter salaris en minder werkdruk in hun eigen beroepsgroep. Het is nodig dat er ook voor schoolleiders een eerlijk salaris wordt afgesproken in lijn met hoe dit voor de leraren is geregeld. Leiderschap in evenwicht. Er zijn al schoolleiderstekorten en die lopen op tot grote tekorten in deze beroepsgroep. Om de werkdruk te verminderen zijn ook voldoende ondersteunende functies in de school nodig en een gebalanceerd functiehuis. De functiegroep onderwijsondersteunend personeel (oop) moet eveneens meegenomen worden in een gebalanceerd functiehuis met passende salariering. Daarnaast is er ontwikkeltijd en ruimte nodig voor innovatie van het onderwijs.

De schoolleidersacties hebben ook tot doel de uitdagende en complexe inhoud van het schoolleiderschap zichtbaar te maken aan politiek en samenleving. Schoolleiders zijn van cruciaal belang voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs. Dit wordt nog onvoldoende erkend en gewaardeerd. In een voor de zomer gehouden peiling onder haar leden geeft ruim 90 procent aan dat de AVS absoluut eigen acties voor schoolleiders moet initiëren om haar inzet te benadrukken, maar niet in de vorm van stakingen.

Brandalarm Kameleon Amersfoort
De vicevoorzitter Ingrid Doornbos is, in actie t-shirt, aanwezig bij de uitruimingsoefening van de RK basisschool De Kameleon in Amersfoort.

Kameleon Amersfoort
 
Foto’s via mail en Twitter
Rond 8 uur verschijnen de eerste foto’s van de brandalarmactie van schoolleiders door heel Nederland in de actiemailbox actie@avs.nl. Ook foto’s van directeuren met hun team(leiders) en/of onderwijsassistenten. Veel directeuren poseren in actie t-shirt bij de actieposter. Soms ook alleen vanwege de AVG, omdat niet alle kinderen op de foto mogen.
Enkele schoolleiders stuurden eerder deze week al foto’s van hun ontruimingsactie of een alternatieve actie. Op Twitter stromen de foto’s ook binnen.


 
Directeur John van de Ven mailt: Door 320 kinderen met applaus ontvangen worden! Dat is een mooie waardering! Nu de overheid nog.” 

Media
Diverse media besteden aandacht aan de #wijschoolleiders slaan alarm-actie (zie downloads).

Regionale estafettestaking Zuid-Holland en Zeeland
Op 12 september vindt eveneens de laatste estafettestaking plaats van het PO-Front ten behoeve van de lerarenclaim voor minder werkdruk en een eerlijk salaris in lijn met het voortgezet onderwijs, waaraan de AVS al vanaf het begin haar steun verleent. Want de sector is er nog niet als je kijkt naar gelijkschakeling met het vo of andere sectoren. De AVS had eerder al bij de minister een claim ingediend die breder is.
AVS-medewerkers zijn aanwezig in Rotterdam en deelden daar rode actieshirts en klaphandjes uit aan aanwezige schoolleiders. Om 12.00 uur start een demonstratie, die via de Erasmusbrug naar Het Park bij de Euromast loopt. Om 13.30 uur vindt een korte manifestatie op de Kievitsweide plaats, waar ook AVS-voorzitter Petra van Haren op het podium verschijnt om het voor de werknemers in het primair onderwijs, inclusief de schoolleiders, op te nemen.

staking-rotterdam-5131-web.jpg

Links

Gerelateerd nieuws