Op 12 september klonk het startschot van de AVS-acties voor een beter salaris en minder werk­druk voor schoolleiders in het primair onderwijs. Letterlijk een eerste signaal dat in heel Nederland schoolleiders alarm slaan. Op veel scholen vond om 9 uur de jaarlijkse ontruimings­oefening plaats – een van de verantwoordelijkheden van de schoolleider – inclusief brandalarmtest, waartoe de AVS collectief had opgeroepen. De actiemailbox en Twitter stroomden acuut vol met foto’s en de actie bleef niet onopgemerkt door de pers. AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos was aanwezig op kbs Kameleon in Amersfoort, voorzitter Petra van Haren liet van zich horen bij de laatste regionale estafettestaking van het PO-Front in Rotterdam.
 
Al vroeg verschenen de eerste foto’s van de ludieke brandalarmactie op 12 september in de mailbox actie@avs.nl, waaronder ook foto’s van (adjunct-)directeuren met hun teamleden in het door de AVS toegezonden rode actie t-shirt en/of bij de verspreide actieposter. De AVG speelt hierbij regelmatig een rol; niet alle kinderen mogen op de foto. Enkele schoolleiders die op 12 september verhinderd waren stuurden eerder in de actieweek al foto’s van hun ontruimingsactie. Of hielden een alternatieve actie op 12 september. Zo toog een school uit Goes na het laten horen van het brandalarm met alle leerlingen naar de markt en het standskantoor om actie te voeren. En nodigde een Limburgs schoolbestuur alle 23 directeuren en alle onderwijsondersteuners uit voor een lunch – verzorgd door de sympathiserende leerkrachten – om hun succesmomenten te delen en duiding te geven aan hun wensen ten aanzien van werkdrukverlichting en een eerlijker beloning. Alle directieleden van een ander bestuur poseerden op een gemeentelijke brandweerauto en verspreidden hun protestactie naar de pers en op sociale media. Een schoolleider die op kamp was deed ter plekke een ontruimingsoefening. Hele teams kwamen in rode shirts naar school en leerlingen kregen uitleg over het waarom van de actie. Een onderwijszorgcentrum in Winschoten ontruimde niet alleen de scholen in het gebouw, ook de mensen en cliënten van de inpandige zorginstellingen deden mee. De actiefoto’s die via Twitter binnenstroomden werden op verzoek van de AVS meteen gedeeld met onder andere @arieslob.

Respect

AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos was, uiteraard in het actie t-shirt, aanwezig bij de ontruimingsoefening op kbs Kameleon in Amersfoort. AVS-voorzitter Petra van Haren eveneens in actie t-shirt, liet zich zien en horen bij de manifestatie in Rotterdam ter gelegenheid van de laatst regionale estafettestaking van het PO-Front in Zuid-Holland en Zeeland. Ze krijgt veel bijval van de duizenden aanwezige leerkrachten, schoolleiders en onderwijsondersteuners. Van Haren: “Schoolleiders steunen de stakingen van de leerkrachten, maar hebben ook een eigen agenda: een goede balans in werkdruk en salaris en voldoende ondersteuners in het team. Schoolleiders, ­leerkrachten en oop’ers vormen met elkaar een team en daarin hebben zij respect voor elkaars verantwoordelijkheden. Schoolleiders zijn verantwoordelijk voor al die leerkrachten, voor de contacten met ouders, gemeente en politiek, voor de schoolbegroting en voor nog veel meer. Van alle leerkrachten krijgen zij het respect terug dat ze zelf voor hun leerkrachten hebben. Respect voor iedereen in het primair onderwijs!”

Media

Veel media besteedden op 12 september aandacht aan de #wijschoolleiders slaan alarm-actie. Landelijke (NOS Journaal, Jeugdjournaal, Radio 1, Hart van Nederland) én regionale media (RTV Utrecht, het Friese RTV NOF, de Gelderlander, de Limburger, Tubantia) waren aanwezig bij de ontruimingsoefeningen in verschillende delen van het land en deden daarvan verslag. “Het was een geslaagde eerste actie”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren. “Fijn dat zoveel schoolleiders onze inzet ondersteunen en door het deelnemen aan onze acties aandacht vragen voor de rol, positie en belangen van hun beroepsgroep. Het inzoomen op erkenning en waardering, passend bij de werkelijkheid en verantwoordelijkheden van schoolleiders, is van groot belang.”

Vervolgacties

De komende maanden volgen meer acties van, voor en door schoolleiders in het primair onderwijs voor een beter salaris en minder werkdruk in hun beroepsgroep. De AVS roept alle (adjunct-)directeuren op mee te doen aan deze actiereeks. “Het is nodig dat er ook voor schoolleiders een eerlijk salaris wordt afgesproken in lijn met hoe dit voor leerkrachten is geregeld”, aldus Van Haren. “Leiderschap in evenwicht. Er zijn nu al schoolleiderstekorten en die lopen op tot grotere tekorten. Om de werkdruk te verminderen zijn voldoende ondersteunende functies in de school nodig. Ook deze functiegroep moet worden meegenomen in een gebalanceerd functiehuis met passende salariëring. Daarnaast is ontwikkeltijd en ruimte voor innovatie van het onderwijs nodig.”
 
De schoolleidersacties hebben ook tot doel de uitdagende en complexe inhoud van het schoolleiderschap zichtbaar te maken aan politiek en samenleving. Schoolleiders zijn van cruciaal belang voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs. Dit wordt nog onvoldoende erkend en gewaardeerd. In een voor de zomer gehouden peiling onder haar leden geeft ruim 90 procent aan dat de AVS absoluut eigen acties voor schoolleiders moet initiëren om haar inzet te benadrukken, maar niet in de vorm van stakingen.

Gerelateerd nieuws