Vooraankondiging werkconferentie AVS & VOS/ABB
Op 14 juni 2006 organiseren de AVS en VOS/ABB een werkconferentie voor bovenschools managers, bestuurders en medewerkers van bovenschoolse managementbureaus in ´t Spant te Bussum. Met praktische workshops over actuele thema´s die te maken hebben met bovenschoolse managementbureaus en de presentatie van het onderzoek `Management en bestuur´ door Froukje Wartenbergh-Cras en Nico van Kessel.

Dit onderzoek naar de efficiency en organisatie van de bovenschoolse managementbureaus, is recent uitgevoerd onder 350 besturen in het primair onderwijs in Nederland. Hieruit blijkt dat bovenschoolse bestuursbureaus in het algemeen kostenbewust en efficiënt werken. Toch komen de onderzoekers tot de conclusie dat de bureaus nog veel geld tekort komen en daarvoor vaak eigen reserves aanboren.


Workshopthema´s x
– Uitbesteding van werkzaamheden
– Treasurybeleid
– Relatie met de gemeente
– Managementstatuut
– Good Governance
– Beloningsleidraad
– Financieel management
– Functiewaardering en Fuwasys PO
– Decentralisatie van arbeidsvoorwaarden

Voorinschrijving is mogelijk via http://www.deelnameregistratie.nl/

De kosten voor de conferentie bedragen EUR 195,- per persoon.

Meer informatie
 Vooraankondiging (PDF)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.