De invoering van de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs per 1 augustus 2006 brengt onder meer de verplichting met zich mee om een managementstatuut te hanteren. Dit managementstatuut vervangt het bestaande directiestatuut van de school. Deze brochure van de AVS en VOS-ABB heeft als doel bestuur, management en medezeggenschapsraden te ondersteunen bij het omzetten van het directiestatuut in een managementstatuut

 
 

 

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws