Bijna veertig basisscholen in de Zuid-Hollandse Hoeksche Waard zijn onlangs – op initiatief van het samenwerkingsverband – begonnen met de invoering van Bouw!, een computergestuurd interventieprogramma om leesproblemen te voorkomen. Via het programma kunnen risicoleerlingen vanaf groep 2 onder begeleiding van een tutor oefenen met letters, woorden en zinnen. Streven is dat zij zo hun leesmotivatie behouden.

Het grootste nadeel van elke leesaanpak die hij door de jaren heen tegenkwam, vond directielid van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Pierre den Hartog dat de ingreep altijd achteraf is. “Dan is het leed al geschied. En de antipathie tegenover lezen groot.” En dus keek Den Hartog al tijden onbewust uit naar een nieuwe aanpak gericht op preventie. Zo’n twee jaar geleden las hij op een avond een artikel over het computergestuurde interventieprogramma Bouw! “Ik dacht direct: zou dit het dan zijn?”
Via Bouw! kunnen leerlingen waarbij leesproblemen worden verwacht vanaf groep 2 samen met een tutor oefenen met letters, woorden en zinnen. Dat de Universiteit van Amsterdam had meegewerkt aan de ontwikkeling van het programma en hoogleraar Aryan van der Leij erover te spreken was, zei Den Hartog veel. Toen een tijdje later tijdens een directeurenoverleg Bouw! ook ineens genoemd werd, wist hij dat hij er echt wat mee moest.”
Den Hartog besloot daarop contact te leggen met Lexima, de uitgever van het programma. Tegelijkertijd hoorde hij van meer en meer scholen dat ze interesse hadden in Bouw!, zich er al in verdiept hadden of er zelfs al mee aan de slag waren gegaan. “Iedereen wil voorkomen dat leesproblemen uit de hand lopen.” Den Hartog kwam dan ook tot de conclusie dat hij een en ander breed moest aanpakken. Hij wilde dat Bouw! voor alle 38 scholen binnen het samenwerkingsverband beschikbaar werd.
De aanschaf van de software bleek vanuit het samenwerkingsverband te kunnen worden bekostigd. Daarnaast lukte het Den Hartog de gemeenten in het gebied – verantwoordelijk voor dyslexiezorg – te laten aanhaken en de kosten voor de ondersteuning van de invoering door instituut Leestalent op zich te laten nemen. Met deze partijen werd vervolgens een plan van aanpak uitgewerkt waarin heel duidelijk werd vastgelegd wie wanneer voor wat verantwoordelijk is. “Anders is iedereen verantwoordelijk voor alles en dus voor niets.”
Begin dit schooljaar was alles rond en konden de scholen aan de slag (37 van de 38 scholen hebben dit daadwerkelijk gedaan). “Eén school heeft nog wat meer tijd nodig om een en ander af te wegen.” Er zijn Bouw!-coördinatoren aangewezen en er wordt nu op alle scholen bepaald welke groep 2-leerlingen het programma nodig hebben. Daarnaast wordt gekeken naar zaken als het hebben van genoeg computers, maar ook tutoren om de leerlingen te ondersteunen bij het vier keer in de week een kwartier oefenen met de opdrachten op maat. Dat kunnen bijvoorbeeld (groot-) ouders, vrijwilligers of oudere leerlingen zijn. De Bron in Numansdorp is een van de scholen die zelf al met Bouw! aan het werk was gegaan. “We zetten zowel groep 8-leerlingen als ouders als tutor in”, vertelt coördinator Hanneke Naaktgeboren. Er zijn op De Bron nu 22 leerlingen die met het programma werken. “Zij oefenen twee keer in de week thuis met hun ouders en twee keer in de week op school met groep 8-leerlingen.” Een en ander is zo gestructureerd dat groep 8-leerlingen de begeleiding goed aankunnen. Tegelijkertijd leren zij er beter door samenwerken. “Al kijk je natuurlijk wel goed wie je aan wie koppelt.” Naaktgeboren stelt dat het best wat tijd kost om alles rondom Bouw! te organiseren. Zo moeten er onder andere accounts voor de leerlingen worden aangemaakt. “Maar je moet bijvoorbeeld ook nadenken over waar in school de leerlingen aan het werk gaan.” Er is een overkoepelende werkgroep geformeerd waar alle scholen de komende tijd – als ze er met hun ondersteuner vanuit instituut Leestalent niet uitkomen – met vragen kunnen aankloppen. Deze werkgroep kan zo nodig ook terecht bij de stuurgroep met onder andere Den Hartog. Dit is tot nu toe nog niet nodig geweest. “We zijn met z’n allen goed op weg”, concludeert Den Hartog. Hij is benieuwd wat Bouw! over vijf jaar zal hebben opgeleverd. “Ons doel is het percentage leerlingen dat met leesproblemen de scholen verlaat, sterk te laten dalen.” Op Op De Bron zijn inmiddels de eerste resultaten zichtbaar. “Al is het wisselend. Als een leerling echt dyslexie heeft, gaat het natuurlijk minder hard.”

Links

Gerelateerd nieuws

  • ‘Het vraagt moed om met je kop in de wind te staan’

  • ‘We inspireren elkaar’

  • Politici over de rol van schoolleiders

  • Lobbyen voor en door schoolleiders