BOS-impuls

De BOS-impuls staat voor samenwerking tussen buurt – onderwijs -sport. Vanaf 2005 kunnen gemeenten een financiële bijdrage van het Rijk ontvangen voor projecten die in arrangementen sportieve of bewegingsactiviteiten voor jongeren aanbieden in een samenwerking tussen buurt-, onderwijs-, en sportorganisaties.

Daarvoor heeft het Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport (VWS) de BOS-impuls opgezet. Het doel van dit initiatief is kwetsbare jongeren gezond(er) te laten leven en daarmee problematisch gedrag terug te dringen. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, moeten projecten door VWS aangemerkt worden als BOS-project. Het project dient altijd gericht te zijn op het verkleinen van achterstanden in het projectgebied.

Alleen de gemeente kan een aanvraag indienen. Er moet sprake zijn van samenwerking in de driehoek buurt – onderwijs – sport. De Bosimpuls is bestemd voor leerlingen van 4-19 jaar. De subsidie bedraagt 50% van de kosten van het project.

Meer informatie
www.bosimpuls.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.