Boris van der Ham nieuwe bestuursvoorzitter Schoolleidersregister PO

Boris van der Ham (47) is per 1 april 2021 de nieuwe onafhankelijke bestuursvoorzitter van het Schoolleidersregister PO. Van der Ham volgt Ursie Lambrechts op die – na de maximale termijn van 8 jaar – aftreedt als bestuursvoorzitter. De AVS heeft diverse leergangen die gecertificeerd zijn door het Schoolleidersregister PO.

Het bestuur van het Schoolleidersregister PO is blij dat Boris van der Ham de voorzittershamer van Ursie Lambrechts wil overnemen. Hij is een ervaren bestuurder in de zorg, het bedrijfsleven en de cultuur. Naast zijn bestuursfuncties is hij ook acteur en schrijver. Ook was hij tussen 2002 en 2012 lid van de Tweede Kamer, waar hij zich onder meer bezighield met het onderwijs. 

Ursie Lambrechts is de eerste bestuursvoorzitter van de Stichting Schoolleidersregister PO, een rechtsopvolger van de Nederlandse Schoolleiders Academie. In de afgelopen acht jaar is het Schoolleidersregister PO opgebouwd en zijn er mooie successen geboekt: het aantal schoolleiders dat een schoolleidersopleiding met succes heeft afgerond is meer dan verdubbeld. Schoolleiders in het PO werken ook ná het behalen van het diploma verder aan hun professionalisering. Naast het stimuleren van deze individuele professionalisering heeft het schoolleidersregister ook gewerkt aan de ontwikkeling van de beroepsgroep. In samenwerking met wetenschappers hebben schoolleiders hun beroepsstandaard recentelijk geactualiseerd en werken kenniskringen van schoolleiders en wetenschappers verder aan de kennisbasis voor schoolleiders.

Ursie Lambrechts: ”Eerlijk gezegd ben ik er best wel een beetje trots op hoe het Schoolleidersregister zich ontwikkeld heeft. Ik draag dan ook met een gerust hart de voorzittershamer over aan Boris van der Ham.”

Boris van der Ham: “Schoolleiders zijn cruciaal voor het onderhouden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Dat kunnen schoolleiders alleen maar goed blijven doen als ze zich -individueel en als beroepsgroep- blijven ontwikkelen. En dat mag gezien worden. Samen met de schoolleiders wil ik als voorzitter van het Schoolleidersregister PO zorgen dat hun beroepsregister verder verbetert en de kwaliteit van schoolleiders in het PO voor het voetlicht wordt gebracht. Ik wil graag een benaderbare voorzitter zijn en kijk uit naar de samenwerking. Ursie Lambrechts wil ik veel dank zeggen voor haar onvermoeibare inzet en resultaatgerichtheid voor dit Schoolleidersregister.”  

Links