Scholen lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Cbs De Linge in Kapelle-Biezelinge (Zeeland) werkt met ‘Bord in de Klas’ om leerlingen direct te betrekken bij wat ze leren en hen zelf verantwoordelijk te maken voor hun ontwikkeling.

Eens per week op vrijdag heeft Marleen de Ridder, leerkracht van groep 7/8 en leerKRACHT-coach op cbs De Linge, met haar groep een ‘bordsessie’. Dan bespreken ze samen hoe de week is gegaan en waar de volgende week aan gewerkt wordt. Vaste onderwerpen zijn: Wat is goed gegaan? Welke bijzondere dingen staan op het programma? Wat zijn onze doelen waar we aan gaan werken en hoe willen we deze bereiken? De Ridder: “In een kwartiertje hebben we de week doorgenomen en is iedereen gemotiveerd om aan de slag te gaan met het doel van de nieuwe week.”
Bord in de Klas is inmiddels een van de vaste onderdelen van leerKRACHT, een aanpak voor beter onderwijs, minder werkdruk en meer werk- en leerplezier bij leraren en leerlingen. Aanvankelijk werkte leerKRACHT alleen met bordsessies voor leraren. Een paar jaar geleden brachten leraren spontaan het whiteboard de klas in om de leerlingbetrokkenheid te vergroten. De Ridder was één van hen: “Bij het bepalen van onze teamdoelen ging het bij mij wringen dat ik voor mijn groep bedacht wat zij moesten doen. Kinderen zijn zelf slim genoeg en kunnen prima acties bij de doelen bedenken. In tweetallen begeleiden leerlingen de bordsessies. Ik geef hier en daar richting, hak knopen door en zorg voor de verbinding met de teamdoelen die we hebben vastgesteld voor een bepaalde periode.”
Gevolg is dat leerlingen gerichter en gemotiveerder aan het werk zijn. Daarnaast leren ze samenwerken, leidinggeven (aan de eigen klas) en problemen oplossen. “Naast eigenaarschap leren kinderen feedback geven en nadenken over wat ze willen leren. Als ik constateer dat de werkwoordspelling achteruit is gegaan en ik wil daar verbetering in, dan breng ik dat in bij ons Bord in de Klas-moment. De leerlingen komen met de leukste ideeën en concrete verbeteracties. Maken er een wedstrijd van met elkaar. Gaan thuis oefenen. Ze ervaren dat er naar hen wordt geluisterd. Iedere morgen zie ik stralende gezichten in de klas van kinderen die er zin in hebben. Een groter geschenk kun je mij niet geven!
Van groep 1 tot en met groep 8: de hele school werkt met bordsessies. En met succes, vindt directeur Ellemijn van Waveren, die de investering van het vrijmaken van een leerkracht voor een dag in de week in het eerste jaar (en 500 euro voor twee jaar per medewerker die meedoet, met een minimum van twaalf medewerkers) helemaal waard vindt. “De sfeer op school verbetert. Er is een gezamenlijke focus, alles is gericht op leren en dat op een spontane manier. Ik denk weleens: hoe hebben we het zonder gedaan?” Ook neemt de – beleefde – werkdruk af doordat het team samen scherpe keuzes maakt. Van Waveren: “Ik kan het elke school aanraden. Zorg wel dat de verbinding met teamdoelen en schoolvisie erin blijft, anders krijg je losgezongen eenheden.” En leerkracht De Ridder? ”Ik heb meer tijd voor de kinderen en voel een sterkere band. In plaats van de leerkracht die vertelt hoe het moet, ben ik meer een coach die naast de leerlingen staat.”
 
Meer weten?
Stichting leerKRACHT gaat tijdens het AVS-congres in workshop 14 ‘Leerlingen helpen mee het onderwijs te verbeteren’ in op Bord in de Klas en zal dan ook een kosteloze e-Learning module lanceren voor scholen die ermee aan de slag willen. Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2018 (vroegboekkorting tot en met 12 februari)
Zie ook https://stichting-leerkracht.nl/vergroot-de-motivatie-van-je-leerlingen

Ook een creatieve aanpak op uw school? 
Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.
 
 

Gerelateerd nieuws