Bonden sommeren VO-Raad

Bonden sommeren VO-Raad onderhandelaarsakkoord aan achterban voor te leggen en onjuiste uitspraken te rectificeren
De vakbonden in het voortgezet onderwijs (vo) sommeren de werkgeversorganisatie, de VO-Raad, het onderhandelaarsakkoord over de cao voor 10 oktober via een deugdelijke procedure voor te leggen aan hun achterban en per direct te stoppen met het verspreiden van onjuiste informatie. Op maandag 29 september jl. kondigde de VO-Raad aan het onderhandelaarsakkoord niet voor te leggen aan de achterban omdat er een interpretatieverschil over de tekst zou zijn ontstaan. De vakbonden tonen aan dat dit interpretatieverschil niet bestaat en willen nu afdwingen dat de VO-Raad zijn afspraken nakomt. Komt de VO-Raad niet tegemoet aan de eisen in de sommatie, dan volgt een kort geding. Woordvoerder van de onderhandelaars Ton Rolvink: “De  VO-Raad schendt niet alleen het vertrouwen van de onderhandelende partijen, maar ook het verbintenissenrecht  door het onderhandelaarsakkoord niet via een fatsoenlijke procedure aan de achterban voor te leggen. Het onderwijspersoneel wordt de dupe van de spelletjes die over hun hoofd heen gespeeld worden.”

Onderhandelaarsakkoord
De bonden en de werkgevers hebben een onderhandelaarsakkoord afgesloten. Conform het verbintenissenrecht moet dit vervolgens volledig voorgelegd aan en  verdedigd worden  tegenover de achterban. Verder verplichten de onderhandelaars zich door het afsluiten van een akkoord ertoe de juiste informatie hierover te verspreiden. De VO-Raad heeft aan geen van deze verplichtingen voldaan.

Onjuistheden
Via de eigen website, de media en (nieuws-)brieven verspreidt de VO-Raad aantoonbare onjuistheden over de uitleg die de bonden geven aan het onderhandelaarsakkoord. De bonden houden zich in de communicatie vanaf het begin aan de tekst van het onderhandelaarsakkoord. De vermeende interpretatieverschillen worden als argument gebruikt om het akkoord te verwerpen. De bonden sommeren de VO-Raad onmiddellijk te stoppen deze foutieve informatie te verspreiden en deze berichten te rectificeren.

Kort geding
De werkgevers krijgen de gelegenheid tot 3 oktober aanstaande toe te zeggen het akkoord voor te leggen en de onjuiste berichtgeving te rectificeren. Voldoen zijn niet aan de eisen in de sommatie, dan spannen de bonden een kort geding aan tegen de VO-Raad.

Persbericht van de AOb,  CNV Onderwijs, CMHF en ABVAKABO FNV

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.