Boekbespreking – Improving Schools from Within

In Kader Primair 1 (september 2009) schreef Jos Hagens een boekbespreking over ‘Improving Schools from Within’ van R.S. Barth. Hagens: “Lezing van zijn boek laat zien dat we hier te maken hebben met een visionair persoon, die zijn tijd ver vooruit is.”

Improving Schools from Within
Velen hebben inmiddels kennisgemaakt met het gedachtegoed van David Hopkins in ‘Every school a great school’ en kennen de Nederlandse vertaling die door de AVS wordt uitgegeven. In de kern gaat het erover dat we inmiddels genoeg weten over wat een school een goede school maakt. Het wordt tijd dat we het gaan dóen. Als je dan een boek met een net zo uitdagende titel in handen krijgt, ‘Improving schools from within’, word je vanzelf nieuwsgierig.

‘Schoolontwikkeling van binnenuit’ klinkt buitengewoon modern en sluit aan bij trends in het huidige onderwijsbeleid in Nederland. De eerste verrassing is dat het boek geschreven is in 1990. De allereerste zin: “…Roland Barth trusts teachers…” en even verder “…the secret to a good school setting is what Barth terms collegiality…”. Auteur Roland S. Barth werkt aan de Universiteit van Harvard en was jarenlang directeur van de Harvard Graduate School of Education. Lezing van zijn boek laat zien dat we hier te maken hebben met een visionair persoon, die zijn tijd ver vooruit is. De aanpak van het zeer toegankelijke boek (ook voor mensen die niet zo makkelijk Engels lezen) is buitengewoon praktisch. Handzame blokken praktijktheorie (zoals ‘teachers as learners’, ‘principals as learners’) worden meteen vertaald in praktisch bruikbare aanpakken als ‘learning to lead’, ‘becoming colleages’ en ‘building a communitiy of learners’. En steeds weer lees je het verhaal van iemand uit de universitaire wereld die met beide benen in de praktijk is blijven staan, die weet wat er speelt. Barth is de grondlegger van het inmiddels in de VS landelijk functionerende netwerk van Principals’ Centers. Regionale groepen van leidinggevenden die met en van elkaar en met en van universitaire deskundigen leren. Doel is vergroting van de eigen professionaliteit in een vertrouwde en veilige omgeving. Elk halfjaar wordt een thema gekozen dat actueel en van belang is vanuit het perspectief van leiderschap. In een aantal bijeenkomsten en contacten wordt dat thema uitgediept en wordt de gereedschapskist van de leider om ermee om te gaan vergroot. In zijn boek beschrijft Barth de uitgangspunten en werkwijzen voor dergelijke leiderschapskringen. ‘Improving schools from within’ is een boek dat inspireert, en een mooie aanvulling op het denkkader van Hopkins. Barth beschrijft – al bijna twintig jaar voor het verschijnen van ‘Elke school een TOPschool’ – bijna levensecht hoe goed onderwijs eruit kan zien. Hij gebruikt daarbij veel verrassend beelden, die het levensechte karakter nog verder versterken.

Tekst: Jos Hagens

Informatie over de besproken publicatie
Auteur R.S. Barth
Jaar van verschijnen 1990
Prijs € 92,83
ISBN 1-55542-368-X
Uitgever Jossey-Bass Inc.
Plaats van uitgave San Fransisco
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.