Boekbespreking – Gebouwkosten

In de publicatie ‘Gebouwkosten’ worden door middel van categorisering van bouwwerken naar gebruikers en schaal (hoeveelheid vierkante meter, aantal bouwlagen) de bouwkosten voor diverse gebouwen – waaronder scholen – snel in beeld gebracht.

Het is interessant om te bezien of de gehanteerde elementenmethode aansluit bij enerzijds werkelijk gerealiseerde projecten en anderzijds bij de normvergoeding die de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert aan gemeenten, om beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van een school.

De lezer moet wel weten dat bouwkosten niet hetzelfde zijn als investeringskosten. De investeringskosten zijn grofweg 135 procent van de bouwkosten. In het boek wordt onder andere een gebouw van 1.250 m2 berekend. Terugrekenend zou dit pand geschikt zijn voor ongeveer 210 leerlingen en zou de normvergoeding voor de bouwkosten van de VNG bijna € 1.200 per vierkante meter bedragen. De berekening in ‘Gebouwkosten’ geeft aan dat de bouwkosten voor een minimaal kwaliteitsniveau € 873 per vierkante meter bedragen, voor een gemiddeld kwaliteitsniveau t 936 en voor een duurzaam gebouw van hoge kwaliteit € 1.168. Dit zou betekenen dat met de normvergoeding het hoogste kwaliteitsniveau behaald zou kunnen worden, terwijl in de wereld van de scholenbouw alom bekend is dat voor deze vergoeding slechts een ‘sober en doelmatig’ gebouw neergezet kan worden. Het boek loopt de vergelijking met daadwerkelijk gerealiseerde gebouwen dan ook mis. Als we kijken naar de deelnemers aan de Scholenbouwprijs 2008 (thema ‘Het duurzame schoolgebouw’) zie je dat de bouwkosten voor deze scholen zo rond de € 1.400 per vierkante meter liggen, met een kwaliteitsniveau dat tussen ‘goed’ en ‘hoog’ ligt. Uitschieters zijn er gelukkig ook. De winnaar van de prijs, basisschool De Matrix in Hardenberg, is tot stand gekomen met een bedrag van €  2.241 per vierkante meter aan bouwkosten.

Concluderend geeft het boek géén goede weergave van de bouwkosten van scholen, in ieder geval niet voor het prijspeil anno 2009. Opvallend is dat nergens in het boek te vinden is van welk prijspeil wel wordt uitgegaan. De kostenverhoudingen tussen de elementen worden wel zichtbaar gemaakt in het boek. Voor een snelle indicatie van de bouwkosten heeft u aan de hierboven genoemde bedragen echter ook al voldoende.

AVS-leden kunnen dit boek tot en met 31 januari 2010 met 10 procent korting bestellen via www.onderwijsuitgaven.nl. Vul de titel van het boek in het zoekscherm in en gebruik de kortingscode AVS1201.

Tekst: Justin Peter

Informatie over de besproken publicatie
Auteur J.E.L. de Rechteren van Hemert
Jaar van verschijnen 2008
Prijs € 92,83
ISBN 90-12-12853-7
Uitgever Sdu
Plaats van uitgave Den Haag

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.