Binnenkort publicatie nieuwe CAO

Er is een cao-akkoord. De vakbonden en de PO-Raad ronden definitieve teksten zo snel mogelijk af. Daarna stelt AVS de complete CAO 2023-2024 beschikbaar, zowel online als via print.

Met de nieuwe cao krijgen alle medewerkers in het primair onderwijs een loonstijging van 10 procent vanaf 1 juli 2023. Alle medewerkers krijgen in november een eenmalige uitkering. Op basis van een voltijds dienstverband bedraagt de eenmalige uitkering 1.000 euro voor werknemers in de salarisschalen 1 tot en met 5, 600 euro voor werknemers in de salarisschalen 6 tot en met schaal 9, en 350 euro voor overige werknemers.

De onderhandelaars van AVS, PO-Raad en andere vakbonden hebben tal van onderwerpen met elkaar besproken. In het akkoord zijn over verschillende onderwerpen afspraken gemaakt. Het onderhandelaarsakkoord en de salaristabellen vind je bij ‘downloads’.

Op termijn komt er ook een cao-app beschikbaar.